بازدید دکتر حیدری نماینده مردم شهرستان از دانشگاه آزاداسلامی مرکز قصر شیرین

دکتر شهریار حیدری نماینده محترم مردم شریف قصرشیرین به همراه فرماندار، معاونین فرماندار از دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قصرشیرین بازدید کردند. این بازدید که به دعوت دکتر تباری رئیس مرکز قصرشیرین در خصوص مشکلات دانشگاه (خصوصا ساختمان تخریبی در اثر زلزله) انجام شد با قول مساعد نماینده محترم، فرماندار و مسئولین جهت رفع مشکلات دانشگاه همراه بود. گزارش مفصل این بازید به زودی بطور کامل ارائه خواهد شد.