• هیئت علمی گروه برق

هیئت علمی گروه برق

بیژن نعمتی

عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی مرکزقصرشیرين

دانلود رزومه بصورت PDF

سمیه پیرزادی

عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی مرکزقصرشیرين

دانلود رزومه بصورت PDF